آموزش

دپارتمان آموزش ، با هدف پاسخ گویی به نیازهای روز سازمان ها و شرکت ها و همچنین توسعه فرصت های یادگیری بصورت فردی و سازمانی ،با ساختاری منعطف اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مطابق با سیلابس های روز دنیا در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات نموده است.
ماموریت :
دپارتمان آموزش در راستای تحقق ماموریت بر آن است تا با اتخاذ رویکردهای ذیل :

 • توسعه کمی و کیفی برنامه ها و فعالیت های آموزشی مجتمع درنیل به سازمان ” دانایی محور ” و ” تولید کننده دانش”
 • اثر بخشی فعالیت های آموزشی سازمان های خصوصی و دولتی دریافت کننده خدمات و محصولات فرهنگی و آموزشی
 • بازار یابی و گسترش سهم بازار از محصولات و خدمات آموزشی کشور
 • رعایت اخلاق حرفه ای ، ارزش های متعالی آموزشی و یادگیری سازمانی
 • ضمن تحقق ماموریت های راهبردی خویش” موجبات رضایت مندی و خشنودی مشتریان گرانقدر خویش را فراهم سازد

اهداف

 • انجام فعالیت های نیاز سنجی آموزشی ، برنامه ریزی و مشاوره آموزشی برای واحدهای آموزشی ، موسسات و سازمان های دولتی و بخش خصوصی کشور .
 • ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش ، بینش ، رفتار و مهارت کارکنان و تطبیق آن با نیازهای روز آموزشی سازمانهای متعامل با مجتمع فنی تهران
 • تعادل و توسعه همکاری های دو جانبه با سازمانها ، نهادها و موسسات آموزشی و فرهنگی کشور .
 • برگزاری نشست ها ، همایش ها و سمینار های تخصصی مرتبط با مسائل حوزه ” سازمان و مدیریت ” در موسسات و سازمان های دولتی و خصوصی .
 • معرفی اساتید و مدرسین مجرب و توانمند به سازمان ها و موسسات مختلف مطابق موازین کاری و اخلاق حرفه ای.
 • گسترش و توسعه سهم بازار فعالیت های آموزشی در بازار هدف.
 • حاکم کردن نگرش علمی در انجام فعالیتهای آموزشی دپارتمان آموزشهای سازمانی